Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Kjøp og salg


Kjøp og salg gjennomføres vanligvis i to etapper. Først avtales hva som skal selges og til hvilken pris, og deretter gjennomføres avtalen ved levering og betaling. Den første etappen, hvordan avtaler inngås, finnes i avtaleloven, mens den siste etappen, gjennomføringen av kjøpet, er regulert i kjøpsloven.


De fleste av oss vil før eller siden gjøre et bekjentskap med Myrphy’s lov:

 • Ingenting er så lett, som det ser ut til.
 • Alt tar lengre tid, enn du tror.
 • Alt som kan gå galt, vil gå galt.
 • Hvis det er mulighet for at flere ting kan gå galt, vil den ting som vil forårsake mest skade, være den ting som går galt. Følge: Hvis det er et tidspunkt hvor det vil være spesielt dumt at noe går galt – så vil det skje på det tidspunktet.
 • Hvis det er noe som ikke kan gå galt, så går det likevel galt.
 • Hvis det er fire måter en prosedyre kan gå galt på, og man forutser dette, så vil en femte og uforutsett måte øyeblikkelig forekomme.
 • Når ting blir overlatt til seg selv, vil det gå fra å være dårlig til virkelig dårlig.
 • Hvis alt ser ut til å gå godt - så har man tydeligvis oversett et eller annet.
 • Moder natur holder alltid med de skjulte mangler.
 • Det er umulig og lage ting idiot- sikkert, for idioter er så u- geniale.
 • Når du har bestemt deg for å lage en bestemt ting, er det noe annet som må gjøres først.
 • Enhver løsning avler nye problemer

Vi bistår med juridiske råd dersom tingene skulle utvikle seg annerledes enn det som var tiltenkt, enten det gjelder mangler ved salgsgjenstanden, forsinket levering eller betaling eller spørsmål om prisavslag, hevning, tilbakeholdsrett og erstatning.

Er jeg blitt lurt? Dette er et spørsmål som av og til dukker opp ved kjøp og salg. Vi hjelper med å finne svaret!