Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Kontraktsrett

En god kontrakt er som en forsikringspremie, det koster relativt lite å få laget kontrakten i forhold til hva konsekvensene kan bli av å leve ”papirløst”. De fleste tar det for gitt at en skal forsikre sine verdifulle eiendeler, men mange lukker øynene for konsekvensene av at et forretningsforhold kan skjære seg og en åpen konflikt oppstå uten at det foreligger en god skriftlig kontrakt. ”Føre var” prinsippet gjelder her som ofte ellers i livet.

Et kjennetegn på en god kontrakt er at den er klar og konsis, og at den på et entydig vis fastlegger partenes rettigheter og plikter. Kontrakten skal ideelt sett skrives for å forebygge konflikter, og for å unngå dyre rettssaker og brutte forbindelser i etterkant av kontraktsinngåelsen.

En kort huskeliste ved kontraktsutforming:

 1. Definér partene
 2. Beskriv formålet med kontrakten
 3. Bruk tid på og vær nøyaktig med å presisere arbeidsomfang og kontraktsgjenstand
 4. Avtal pris på en entydig måte som ikke kan misforstås i etterkant
 5. Lag prosedyrer og prinsipper for fakturering og betaling
 6. Avtal en realistisk fremdriftsplan
 7. Ha kontraktsregulerte rutiner for håndtering av endringer
 8. Tenk på risikostyring, kartlegg og ha kontroll med de viktigste risikofaktorene som for eksempel forsinkelser, mangler, manglende måloppnåelse. Hvem av partene skal ha ansvaret og risikoen dersom ting går galt?
 9. Tenk på opphavsrett og hvem som skal bli eier av det som leveres i henhold til kontrakten
 10. Lag prosedyrer og prinsipper for håndtering av mislighold og sanksjoner
 11. Ofte er det nyttig med klausuler om taushet og konkurranseforbud
 12. Avtal tvisteløsning, vær varsom med voldgiftsklausuler.

Vi bistår i alle faser av kontraktsarbeidet:

 1. Gjennomgang og utarbeidelse av kontraktsforslag, på norsk og engelsk
 2. Bistand under fremforhandlinger av alle typer avtaler
 3. Tolking av kontraktsklausuler ved kontraktsbrudd
 4. Råd ved kontraktsbrudd og anbefaling av kontraktsbruddsanksjoner
 5. Bistand ved eventuell konflikt i forbindelse med kontraktsavviklingen
 6. Prosessfullmektig i eventuell rettstvist.