Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Fast eiendom

Som fast eiendom er det vanlig å regne grunnen og det som er varig knyttet til grunnen.

Tradisjonelle rettsforhold rundt fast eiendom strekker seg fra erverv av fast eiendom, og til salg og tinglysing av fast eiendom.

Særlige spørsmål kan oppstå i forbindelse med egne lover for henholdsvis sameie, tomtefeste, hevd, husleie og naboforhold.

Vi bistår i tradisjonelle spørsmål som:

- Råd til kjøper, selger og megler ved boligsalg
- Husleietvister
- Tomtefeste
- Ekspropriasjon
- Tvisteløsning og prosedyre

Vi tilbyr også advokattjenester for spørsmål i tilknytning til:

- Eiendomsutvikling
- Planarbeid og offentlige tillatelser
- Utbyggingsavtaler
- Realisasjon og overdragelse
- Eiendomsrettslige forhold ved transaksjoneeeer
- Forvaltning, drift og vedlikehold