Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Arv og skifte

De som etterlater seg livsarvinger, det vil si arvinger i rett nedstigende linje, kan fritt testamentere over ⅓ av sin samlede formue. ⅔ av arven er den såkalte pliktdelsarven som livsarvingene har krav på. Men livsarvingene har maksimalt ikke krav på mer enn 1 million kroner. Formue ut over dette kan man fritt disponere over ved testament, uten hinder av pliktdelsarven. Etterlater man seg ikke livsarvinger kan man fritt testamentere over hele sin formue.

Det er strenge formregler for å sette opp et testament, og det er viktig å følge disse, ellers vil testamentet være ugyldig.

Opprettes det ikke testament vil arven fordeles etter arveloven. Det vil si at livsarvingene arver hele formuen. Men hvis arvelater er gift har ektefellen krav på ¼ av arven, og minst 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det må betales arveavgift på arv og gaver som forskudd på arv. Ingen betaler avgift av de første kr. 250.000. Et barn kan således avgiftsfritt få kr. 500.000 av sine foreldre eller besteforeldre – kr. 250.000 av hver. Av de neste kr. 300.000 fra hver av foreldrene betaler barn, fosterbarn og foreldre 8 % arveavgift, og av overskytende beløp 20 %.

Med litt planlegging kan du redusere eller unngå arveavgift.

For gifte folk har ekteskapsloven et sett med regler som regulerer det økonomiske forholdet ektefellene i mellom. Noe tilsvarende lovverk finnes foreløpig ikke for samboere. Derfor er det viktig å skrive en avtale for samboere, spesielt viktig er det dersom samboerne har felles bolig, dersom det er barn med i bildet, ved ulik arbeidsinnsats i hjemmet, ved blandet økonomi og ved lang tids samboerskap.

Vi bistår med skriving av testament, ektepakt, samboeravtale, med rådgiving omkring spørsmål om å sitte i uskiftet bo, om forskudd på arv, mulighetene i arvelovens regler om fordeling av arv, frafall av arv til fordel for dine barn eller barnebarn, samt de praktiske spørsmål som kan oppstå ved arv og skifte.