Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Megling

En rettssak kan ta tid, koste penger og virke konfliktskjerpende for fremtidige samarbeidsforhold. En alternativ tvisteløsning kan være megling ved advokat.

Megling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Dette kan gjelde forretningskonflikter så vel som private konflikter. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Megleren er nøytral mellommann som har kompetanse til å hjelpe forhandlingsprosessen videre. Prosessen er frivillig. Partene selv er aktive i prosessen og tar de viktige avgjørelser. Megleren er ikke dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meglerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.

Megleren fokuserer på partenes forhold seg i mellom, deres historie og deres interesser, heller enn jussen. Dette gir langt større spillerom for forhandlingsløsninger.

Meglingen foregår dels ved at partene sitter sammen med megleren i felles møter, dels at megleren har separate møter med parten og pendler mellom disse. Normalt er det en fordel at partene har med sine advokater som rådgivere.

Metoden er hurtig, rimelig og lite konfliktskjerpende sammenlignet med behandling ved domstolene. Megleren kan velges ut fra sin kunnskap om nettopp den type konflikt det dreier seg om. Mekling ved advokat er derfor et godt alternativ til å unngå en kostbar rettssak.

Vårt firma har megler godkjent av Den Norske Advokatforening.