Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Bygg og entreprise

Gode kontrakter er kanskje det beste styringsverktøy som en byggherre har gjennom et byggeprosjekt.

Vi bistår i alt fra gjennomgang av offshorekontrakter, praktisk veiledning ved landbaserte bygge- og anleggsarbeider, og til rådgiving til forbrukeren som byggherre under bustadoppføringsloven og lov om håndverkertjenester.

Vår rådgiving omfatter:

- Juridisk rådgivning

- Kontraktsforhandlinger

- Gjennomgang av kontraktsutkast

- Standardkontrakter innenfor landbasert entreprise

- Konfliktløsing

- Prosedyre