Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Selskapsrett

Et selskap er en sammenslutning med en eller flere deltakere med det vanlige formål å tjene penger.

Selskaper deles gjerne i fire hovedgrupper etter formen på deltakernes ansvar for selskapsgjelden:

Selskap med personlig (ubegrenset) deltakeransvar (ANS),

  1. Selskap med deltakeransvar (DA),
  2. Selskap med begrenset deltakeransvar (AS, ASA og BA), og
  3. Selskap med blandet deltakeransvar som kommandittselskap (KS) og stille selskap.

Vi hjelper i alle faser av et firmas eksistens, fra etableringsfasen, gjennom driftsfasen og med hjelp til avvikling og nedleggelse av en bedrift, inklusiv hjelp til gjeldsforhandlinger og ved konkurs.