Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Erstatningsrett

Utgangspunktet for erstatningsretten er at det er forvoldt en skade, og at det er en årsakssammenheng mellom skaden og den skadevoldende handling eller virksomhet.

Erstatningsretten behandler vanligvis bare skader utenfor et kontraktsforhold. Dreier det seg for eksempel om erstatning som følge av mangler ved kjøp og salg av bolig, eller erstatning ved usaklig oppsigelse eller avskjed i et ansettelsesforhold gjelder egne regler.

Enten det gjelder trafikkskader, yrkesskader eller pasientskader vil den skadelidte ofte stå overfor en profesjonell part. Derfor er det viktig å søke juridisk bistand på et tidligst mulig tidspunkt.

Vårt firma bistår i alle spørsmål som kan komme opp i forbindelse med et erstatningskrav og erstatningsoppgjør.