Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Tvangsfullbyrdelse

Av og til vil den som skylder penger ikke betale frivillig. Av og til vil skyldneren ikke en gang forhandle om situasjonen. Da kan det bli nødvendig å sette i gang tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling eller konkurs som siste utvei for å inndrive pengekrevet.

Ved tvangsfullbyrdelse ber vi om rettens hjelp via tingrett eller namsmann til å kreve inn utestående beløp hos skyldneren. Forutsetningen er stort sett at skyldneren har penger til å betale med, men mangler betalingsvilje. Dersom skyldneren har midler og det foreligger et gyldig krav (et såkalt tvangsgrunnlag) vil skyldneren tvinges til å betale, selv om en tvangsfullbyrdelse kan ta noe tid.

Dersom skyldneren ikke har midler til å gjøre opp for seg kan gjeldsforhandling eller konkurs være alternativer.

Dersom en privatperson slås konkurs som siste utvei vil dette få inngripende innvirkning for vedkommendes økonomiske handlefrihet.